Welkom

De diëtist aan huis is een praktijk die begin 2011 van start is gegaan en zich met name richt op bezoek aan huis bij mensen in Veenendaal die, om welke (medische) reden dan ook, niet zelf naar een praktijk kunnen komen. De diëtist aan huis houdt ook spreekuur in een gezondheidscentrum.

Gezonde voeding en een gezonde leefstijl zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. Of het nu gaat om gezond eten, voeding bij ziekte of verantwoord aankomen/afvallen, als specialist op het gebied van voeding geef ik u een voedings-/dieetadvies afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Klik op de menu items voor meer informatie over de diëtist aan huis.

Bij vragen of voor het maken van een afspraak kunt u bellen op 06-22289852, of maak gebruik van de Contactpagina.

Mailen kan ook naar info@dedietistaanhuis.nl.

 

Wendy

Mijn naam is Wendy Hendriks. In 1999 ben ik afgestudeerd als diëtist aan de Haagse Hogeschool. Ik heb gewerkt in 2 ziekenhuizen, spreekuren gehouden in de wijk en diverse huisbezoeken gedaan. Momenteel werk ik in een gezondheidscentrum en doe ik huisbezoeken.

Bij u aan huis!
Er zijn mensen in Veenendaal die, om welke (medische) reden dan ook, niet naar de diëtist kunnen gaan. Om deze mensen de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van de diensten van een diëtist, ben ik in januari 2011 gestart met een nieuwe praktijk: ‘de diëtist aan huis’. Dat betekent dat ik bij u aan huis kom voor een persoonlijk voedings- of dieetadvies bij:

 • diabetes mellitus
 • hart- en vaatziekten
 • hoog cholesterolgehalte
 • hoge bloeddruk
 • longziekten (COPD)
 • maag- en darmklachten
 • osteoporose
 • overgewicht

Mijn specifieke aandachtsgebieden zijn:

 • sondevoeding thuis
 • voeding bij kanker
 • ondergewicht
 • ondervoeding
 • zwangerschapsdiabetes

Verwijzer

Als de diëtist aan huis kom ik graag bij uw patiënten thuis. Daar zal ik ze op een persoonlijke manier helpen bij al hun voedingsvragen.

De artsenwijzer geeft informatie over de ziekten waarbij een dieet van belang is en het moment van verwijzing naar een diëtist. Klik op artsenwijzer hieronder om deze te downloaden.

Artsenwijzer

Ondanks de directe toegankelijkheid wordt dieetadvisering zonder verwijzing veelal niet vergoed. Een verwijsbrief is in de meeste gevallen noodzakelijk, maar ook heel prettig vanwege de aanvullende informatie. U kunt gebruikmaken van uw eigen verwijzing of hier een verwijsformulier downloaden.

Verwijsbrief

Een verwijzing bevat de volgende gegevens:

 • persoonlijke gegevens met geboortedatum
 • diagnose en relevante medische achtergrond
 • laboratoriumuitslagen, medicatie
 • hulpvraag

Mijn specifieke aandachtsgebieden zijn:

 • sondevoeding thuis
 • voeding bij kanker
 • ondergewicht
 • ondervoeding
 • zwangerschapsdiabetes

Vergoeding 2023

De zorgverzekeraars hebben 3 uur dieetadvisering opgenomen in het basispakket. Een aantal zorgverzekeraars heeft extra uren opgenomen in het aanvullende pakket voor het geval deze 3 uur niet voldoende zijn. In uw polis vindt u hierover meer informatie. Doordat de vergoeding is opgenomen in het basispakket gaat dit ten koste van het wettelijke verplichte eigen risico. Wanneer u door uw vergoeding heen bent, geldt het tarief van € 20,- per 15 minuten. De toeslag voor een huisbezoek is € 29,50.

Directe toegankelijkheid diëtist
Sinds 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. U kunt zonder verwijzing van de (huis)arts of specialist naar de diëtist. Er volgt dan eerst een screening om te kijken of u met uw klachten en uw hulpvraag bij de diëtist op het juiste adres bent.

Wijzigen afspraak
Neemt u minimaal 24 uur van tevoren contact op om uw afspraak te verzetten/annuleren. Dit kan per mail of telefoon. U kunt zo nodig de voicemail inspreken. De kosten van het consult worden anders bij u in rekening gebracht volgens de geldende tarieven.

Kwaliteit

Als diëtist ben ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Dat houdt in dat ik voldoe aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep. Daarnaast ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.
Ik houd mijn vakkennis jaarlijks op peil door het bijwonen van congressen, symposia en het volgen van cursussen. Zoals de cursus sondevoeding thuis, voeding bij kanker, CVRM, DM. Daarnaast heb ik regelmatig overleg met collega’s.

Privacy
Elke diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften rond persoonsregistratie. Ik ga dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om.
Uw verwijzer/(huis)arts ontvangt een schriftelijke rapportage.

Klachten

Wanneer u niet tevreden bent over de behandeling of begeleiding en we komen er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn, Postbus 1161, 3800 BD in Amersfoort.

 

Werkwijze

Als er een afspraak is gemaakt, kom ik bij u aan huis. Het eerste bezoek (consult) duurt ongeveer 60 minuten. Naast sociale en medische gegevens, eet- en drinkgewoonten bespreken we ook uw wensen en verwachtingen. Dit is van belang om tot een voedings- of dieetadvies te komen wat bij u past.

Samen met u wordt een behandelplan opgesteld. Dit plan moet doelen bevatten die voor u haalbaar zijn. De doelen worden in stapjes uitgevoerd, zodat de aanpassingen ook op langere termijn haalbaar en houdbaar zijn.

Tijdens de vervolgconsulten komen we hierop terug. Afhankelijk van het voedingsadvies, het doel en uw persoonlijke behoefte, kunnen 1 of meer vervolgconsulten worden afgesproken. Een vervolgconsult duurt gemiddeld 20 tot 30 minuten.