Vergoeding 2021

De zorgverzekeraars hebben 3 uur dieetadvisering opgenomen in het basispakket. Een aantal zorgverzekeraars heeft extra uren opgenomen in het aanvullende pakket, voor het geval deze 3 uur niet voldoende zijn. In uw polis vindt u hierover meer informatie. Doordat de vergoeding is opgenomen in het basispakket gaat dit ten koste van het eigen risico.

Directe toegankelijkheid diëtist
Sinds 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. U kunt zonder verwijzing van de (huis)arts of specialist naar de diëtist. Er volgt dan eerst een screening om te kijken of u met uw klachten en uw hulpvraag bij de diëtist op het juiste adres bent.

Tarieven 2021
Eerste consult/intakegesprek
 €  90,-
Vervolgconsult 30 minuten
 €  35,-
Vervolgconsult 15 minuten
 €  17,50
Telefonisch consult 15 minuten
 €  17,50
Toeslag huisbezoek
 €  29,50
Screening Directe Toegankelijkheid
 €  17,50

Wijzigen afspraak
Neemt u minimaal 24 uur van tevoren contact op om uw afspraak te verzetten/annuleren. Dit kan per mail of telefoon. U kunt zonodig de voicemail inspreken. De kosten van het consult worden anders bij u in rekening gebracht. Deze bedragen € 45,- voor een eerste consult en € 17,50 voor een vervolgconsult van 30 minuten.