Kwaliteit

Als diëtist ben ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Dat houdt in dat ik voldoe aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep. Daarnaast ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.
Ik houd mijn vakkennis jaarlijks op peil door het bijwonen van congressen, symposia en het volgen van cursussen. Zoals de cursus sondevoeding thuis, voeding bij kanker, CVRM, DM. Daarnaast heb ik regelmatig overleg met collega’s.

Privacy
Elke diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften rond persoonsregistratie. Ik ga dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om.
Uw verwijzer/(huis)arts ontvangt een schriftelijke rapportage.

Klachten

Wanneer u niet tevreden bent over de behandeling of begeleiding en we komen er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn, Postbus 1161, 3800 BD in Amersfoort.