Vergoeding 2023

De zorgverzekeraars hebben 3 uur dieetadvisering opgenomen in het basispakket. Een aantal zorgverzekeraars heeft extra uren opgenomen in het aanvullende pakket voor het geval deze 3 uur niet voldoende zijn. In uw polis vindt u hierover meer informatie. Doordat de vergoeding is opgenomen in het basispakket gaat dit ten koste van het wettelijke verplichte eigen risico. Wanneer u door uw vergoeding heen bent, geldt het tarief van € 20,- per 15 minuten. De toeslag voor een huisbezoek is € 29,50.

Directe toegankelijkheid diëtist
Sinds 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. U kunt zonder verwijzing van de (huis)arts of specialist naar de diëtist. Er volgt dan eerst een screening om te kijken of u met uw klachten en uw hulpvraag bij de diëtist op het juiste adres bent.

Wijzigen afspraak
Neemt u minimaal 24 uur van tevoren contact op om uw afspraak te verzetten/annuleren. Dit kan per mail of telefoon. U kunt zo nodig de voicemail inspreken. De kosten van het consult worden anders bij u in rekening gebracht volgens de geldende tarieven.